‘बजारमा मैनबत्ती पाइनै छाडेछ’
अश्लेष गौतम, शंखमुल
अश्लेष गौतम, शंखमुल