धुलो र चिसोको संक्रमणले हुन्छ पिनास
डा.नमिता श्रेष्ठ  नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ