आमाको मृत्यु भएको भन्दै गाडीको पास लिएपछि...
रासस काठमाडौं, चैत २५