यसरी लेखियो 'शोले' मा गब्बर सिंहको डायलग
सेतोपाटी काठमाडौं, वैशाख ११