के माया लाग्छ र? मेरो याद आउँछ र?
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, असार २६