प्रेम, समर्पण, स्वतन्त्रता गाउने सिम्मा (भिडिओ)

प्रभाकर गौतम

काठमाडौं, माघ १०
सुसन चौधरी काठमाडौं, माघ १०