'यो उनी बसेको छाती हो, आगो नलगाई दिनुहोस्'

सुसन चौधरी

काठमाडौं, असोज १६