रहेनन् 'शोले'का 'सूरमा भोपाली'
एजेन्सी मुम्बई, असार २५