द्रौपदी अवशेष: कैलासको काखको कथा

कोमल फुयाल

काठमाडौं, असोज २३