वैदेशिक रोजगारीले निम्त्याएको दुःखहरूको संग्रह 'घुम्टी'