चितवनबाट एकै हप्तामा सार्वजनिक भएका उपन्यास 'झुमर' र 'नोस्टाल्जिया'