सुदूरपश्चिमको सुवास बोकेको उपन्यास ‘छाइल’ माथि पोखरामा विमर्श गरिने