जो 'चिसो वर्ष' को पीडा र आनन्दमा रमाउँदै छन्

प्रभाकर गौतम

काठमाडौं, पुस २०