ʿत्यसैले सेल्फी किङ्ग मा हास्य कलाकारको सट्टा विपिन रोज्यौंʾ