किम की दुक भन्थेः महिलाहरू पुरुषभन्दा जहिल्यै माथि छन्

सेतोपाटी

मंसिर २६