माल्भिना मात्रोसोभा (भावानुवाद: जुगल भुर्तेल)
माल्भिना मात्रोसोभा (भावानुवाद: जुगल भुर्तेल)