नेपालीपन, लकडाउन र फ्रान्सको 'रोटी आन्दोलन'
{"status":"success"}