मानव जातिलाई प्रकृतिले किन बनायो बन्दी?
{"status":"success"}