'म पनि देशको भविष्य कोर्ने कर्णाधार हुन्थेँ'
{"status":"success"}