महामारीमा आर्थिक लगानी बिनै गर्न सकिने कामहरु
{"status":"success"}