रुकुम घटनाः कानुनी राज्यको अवसान भएको दिन
{"status":"success"}