स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटः स्यालको हुइयाँ
{"status":"success"}