विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारसँगै भूगर्भविद
{"status":"success"}