विश्व महामारीसँगै चर्किएको हिंसा
{"status":"success"}