जब घुँघुरू बाँधेको लठ्ठी टेक्नेलाई सबैले बाटो छाडिदिन्थे