नयाँ भेटिएका भाइरसहरू कति चिन्ताजनक छन्?
डा. धर्मागत भट्टराई (डक्टरेट, इम्युनोलोजिष्ट)