महामारीका दोषीहरू 
कालु शर्मा सुवेदी वरिष्ठ चिकित्सक, पोखरा