जब लोक सेवाको लिखित परीक्षामा पास भएको चिठी हात पर्‍यो…