'इज्जतको ख्यालै नगरी गई, कुन मुख देखाउलान् बाआमाले समाजमा?'