किन यति अन्तर छोरी र बुहारीमा?

विन्दु बिसी

वैशाख २७