जीवनको सम्पादित अंश हेर्न फुटबल हेरे पुग्छ

मैले विश्वकप फुटबल किन हेरेँ?

दिवाकर बागचन्द

 न्यू योर्क