फेवाताल फेरोमा पदमार्ग
चन्द्र काफ्ले पोखरा, चैत १८