भदौ १६ देखि तेस्रो सराङकोट महोत्सव हुने
चन्द्र काफ्ले पोखरा, साउन १६