गोक्यो रि जाने हो? फोटोनेपाल प्रर्दशनीमा आउनुहोस् है
काठमाडौं, असोज ८