दुल्लु राम्रो ती कीर्ति खम्बा, दैलेख राम्रो गढी पञ्चकोशी पर्यटन