त्यो 'कोरो साइकल च्यालेञ्ज' ...
नारायण खड्का दाङ, साउन ९