काठमाडौं उपत्यकाको रमणीय दृश्य हेर्न रानीकोट

हेमा विष्ट

भक्तपुर