काठमाडौंदेखि दिल्ली–काठमाडौंसम्म आनीहरूसँग ७८ दिन साइकलमा