हेलम्बु ट्रेल माराथनमा जे देखियो
सुरेन्द्र राना हेलम्बु, (सिन्धुपाल्चोक), कात्तिक ७