‘आन्तरिक पर्यटन वर्ष’लाई सघाउँन बागलुङ कालिकामा चैतेदशैँ मेला  
सेतोपाटी गलकोट,  चैत २३