लुम्बिनीलाई बृहत लुम्बिनीको रूपमा विकास गर्न छिमेकी जिल्लाको विकास गर्न जरूरी
भगवती पाण्डे बुटवल, वैशाख ३१