काठका मुढामा बुद्ध जीवनी कैद गर्दै कलाकार
भगवती पाण्डे बुटवल, जेठ १२