‘तिलिचो ताल पुगेसँगै सबै थकान मेटिन्छ’
रासस मनाङ, जेठ २१