‘पर्यटक प्रहरी मोबाइल एप’ सञ्चालन हुने
रासस काठमाडौं, असार १६