पोखराको रत्न मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्ने तयारी