‘भिजिट मधेश नेपाल–२०२०’ सञ्चालन हुने
सेतोपाटी काठमाडौँ,  पुस २३