रुपन्देहीको कञ्चनमा ताल महोत्सव हुने
भगवती पाण्डे बुटवल, माघ ८