आधुनिक पिङ बनाएर साहसिक पर्यटन आकर्षित गर्दै द क्लिफ