पनौती नगर : धार्मिक र साहसिक खेल–पर्यटनको गन्तव्य

राजकुमार पराजुली

काभ्रेपलाञ्चोक, असार १६