संक्रमणमा कमी देखिएसँगै अष्ट्रेलियाका केही विद्यालयमा पढाइ सुरु
एजेन्सी सिड्नी, वैशाख २९